Doneren aan het Van Eeden-fonds

U kunt het Van Eeden-fonds steunen met een gift. Uw gift is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Schenkingen zijn welkom op bank rekening nummer NL09 ABNA 0540 7678 32 t.n.v. Stichting Van Eeden-fonds, Rhenen.

Tevens kunt u het fonds een legaat nalaten of tot erfgenaam benoemen in uw testament. Uw notaris kan u hier nader over informeren. Ook kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Gerealiseerd door Wesley Roozing © 2010