Het Van Eeden-fonds

Het vermogen van het Van Eeden-fonds wordt gevormd door legaten en schenkingen. Alleen de opbrengsten van het vermogen worden aangewend voor subsidies en andere doelen van het fonds. Gemiddeld worden jaarlijks vijf tot tien aanvragen goedgekeurd.

Samenstelling van het bestuur
Drs. M.J. Jansen-Jacobs (voorzitter)
Dr. Sylvia Mota de Oliveira (secretaris)
Dr. R.J. Zagt (penningmeester)
Dr. J.A.M. Janssen
Dr. R.C. Ek

Correspondentieadres
Stichting het Van Eeden-fonds
t.a.v. Dr. Sylvia Mota de Oliveira (secretaris)
email
Bankrekening NL09 ABNA 0540 7678 32 t.n.v. Stichting Van Eeden-fonds, Rhenen 

Gerealiseerd door Wesley Roozing © 2010