Toegekende subsidies

Enkele voorbeelden van gehonoreerde projecten

2019 - Tirza Alijn - The role of Mangrove Forests in the Coastal Protection of Suriname

2018 - Melissa Meenakshikoemarie Ramdayal - Traditional rice cultivation by descendants of Hindustani contract laborers in Suriname

2018 - Luul Leemans - Ecologische connectiviteit van mangrovebossen, zeegrasvelden, en koraalriffen op Bonaire

2015 - Tim van den Boog - De bossen in het binnenland van Suriname worden door de originele Indiaanse bewoners nog steeds intensief gebruikt voor hun levensonderhoud. Tijdens een vergelijkend ethnobotanisch onderzoek bij twee Indiaanse stammen in West-Suriname is traditionele kennis over bosproducten gedocumenteerd. De resultaten tonen hoe bossen op traditionele wijzen worden gebruikt en waarom deze ecosystemen beschermd moeten worden.

2015 - Luna van der Loos - Tijdens een biodiversiteitsexpeditie in juni 2015, een samenwerking tussen Naturalis en Stichting ANEMOON, zijn macroalgen verzameld op Sint Eustatius en gesubsampled voor DNA onderzoek. Er zijn 175 macroalg-soorten gevonden, waarvan 95 nieuw voor Sint Eustatius en één nieuw voor de Atlantische oceaan. Niet eerder was de mariene flora rondom Sint Eustatius zo volledig gesampled, deze inventarisatie vormt daarom een basis voor toekomstig onderzoek.

2015 - Elizabeth Haber - 'Ecosystem impacts of exotic plant species in the Caribbean'. Het veldwerk op Statia concentreerde zich op twee invasieve plantensoorten: Antigonon leptopus (coralita vine) and Leucaena leucocephala (mimosa tree). Veldwaarnemingen verzameld op 163 locaties zijn gebruikt om een vegetatie classificatie model te genereren. De vegetatiekaart toont waar op het eiland deze soorten dominant zijn en is als zodanig belangrijk voor het nemen van beslissingen mbt het beheer.

2015 - Michaela Roberts. Invasieve soorten bedreigen wereldwijd ecosystemen op eilanden. Met name begrazing schaadt vegetaties en leidt tot erosie. In dit project is op Bonaire, Caribisch Nederland de begrazingsdruk van 3 invasieve grazers en hun impact op de loofverliezende bossen gemeten. De resultaten helpen om een kosten-baten analyse te maken om overbegrazing te verminderen en herbebossing te stimuleren op Bonaire en andere eilanden.

2015 - M. van der Velden. In Kwamalasamutu, Suriname worden de bladeren van de Geonoma baculifera palm gebruikt als dakbedekking. Door de niet-duurzame kapmethode worden de populaties van deze palm kleiner. Door middel van een ontbladeringsexperiment is het effect van verschillende ontbladeringspercentages op de groei en overleving van deze palm onderzocht.

2012 - Chequita Bhikhi. Plant diversity and composition of the Grensgebergte and Kasikasima mountain region in Southern Suriname. Van de bossen en planten diversiteit van het zuiden van Suriname is nog maar heel weining bekend. Dit onderzoek is een eerste aanzet om de Floristische compositie en diversiteit van het gebied in kaart te brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Olaf Banki en is onderdeel van een veldcampagne van het Rapid Assessment Programma van Conservation International Suriname naar de natuurbeschermingswaarde van de Fauna & Flora van het Zuiden van Suriname.

2011 - A. Mitsiou & A. Laporte-Bisquit - Biomassa variatie in tropisch bos van Frans Guiana. Doel van dit onderzoek was het bestuderen van de effecten van selectieve houtkap op de bovengrondse biomassa en de daarbij behorende spatiale variatie. Voor dit onderzoek is veldwerk verricht in het Mts. de Kaw gebied, NE Frans Guiana.

2010 - B. Boom - Web publication on the Plants and Lichens of St. Eustatius, Netherlands Antilles. Deze vituele database van verzamelingen op St. Eustatius is het resultaat van veldwerk in 2008. De subsidie is verleend om de resultaten op het web te publiceren. Het werk is uitgevoerd door een team onder leiding van Brian Boom, te New York Botanical Garden.

2009 - B. Hoffman - Publicatie van het boek 'Woody Climbers of Suriname Field Guide', een gebruikersvriendelijke en geillustreerde veldgids inclusief een sleutel gebaseerd op vegetatieve kenmerken. Meer dan de helft van dit boek is al geschreven. Subsidie wordt gevraagd om het publicatieklaar te maken. Het werk zal worden uitgevoerd en mede-ondersteund door NHN-Leiden.

2009 - C. van 't Klooster - Medicinal Aromatic and Cosmetic (MAC) Plants for Local Health Care and Bio-cultural Diversity Conservation in the Saramaccan Village Pikin Slee in Suriname in het kader van het behalen van een Master Medische Antropologie en Sociologie (UvA). In samenwerking met het Herbarium van Suriname (BBS) en de plaatselijke plantenkenner F. van Troon wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van planten door de locale Maroons.

2008 - V. Merckx - Diversiteit en ecologie van myco-heterotrophe planten op en rond Savane roche la Virginie (Frans Guyana). Interactie tussen plantenwortels en fungi komt voor bij zeer veel planten die vooral stikstof en fosfor uit de bodem opnemen in ruil voor koolstof. Myco-heterotrophe planten zijn planten die koolstof 'stelen' dat andere autotrophe planten aan het schimmelnetwerk ter beschikking hebben gesteld. Onderzoek in samenwerking met J. Moonen (plaatselijke botanicus) en K.U. Leuven.

2008 - A. Temme - Genetic population structure of the common liverwort Cheilolejeunea rigidula (Nees. et Mont.) Schust. in the Amazon basin. Het verband tussen verbreiding van (lever)mossen (door sporen of vegetatieve deeltjes) en hun uiteindelijke verspreiding wordt bepaald met behulp van moleculaire genetische technieken. De onderlinge verwantschap van populaties die geografisch ver van elkaar verwijderd zijn wordt onderzocht.

2008 - O. Bánki: Tijdens het congres van The Association of Tropical Biology and Conservation (ATBC) te Paramaribo wordt een presentatie getiteld 'Tree diversity and nature conservation of bauxite mountains in Northeast Suriname' gegeven. Tevens worden contacten met andere aanwezige wetenschappers onderhouden, besprekingen gevoerd en advies gegeven betreffende veldwerk.

Gerealiseerd door Wesley Roozing © 2010